Now ShowingComing Soon
Cinemas
 
City Of Life And Death Poster

City Of Life And Death

A dramatization of the rape of Nanking in 1937

2hrs 12mins long
R18

Yuko Miyamoto
Yuanyuan Gao
Yiyan Jiang
Yisui Zhao
Ye Liu
Wei Fan
Sam Voutas
Ryu Kohata
Lan Qin
John Paisley
Hideo Nakaizumi
Di Yao
Chuan Lu
Bin Liu
Beverly Peckous